L'escola de ciències d'Alcúdia
Contacta amb nosaltres
Segueix-nos al Facebook
Seguix-nos al Twitter
Català
Castellano
English

Exercicis:Aquí trobaràs exercicis amb solució de Primària, Secundària i Batxillerat. Presentem els exercicis en tres nivells (Bàsic, Mig i Alt). Si vols preparar-te per un examen et recomanem que treballis els exercicis del nivell Mig, i sobretot del nivell Alt.

Tècniques d'estudi:Les ciències poden arribar a ser molt difícils, però com qualsevol tasca, podem fer que el seu estudi sigui més fàcil i enriquidor si seguim una metodologia d'estudi. Hem redactat unes pautes que t'ajudaran a resoldre qualsevol problema de ciències, sigui de la assignatura que sigui.

Software per ciències:Fes servir els softwares disponibles a la xarxa per entendre i asimilar millor els conceptes de matemàtique, física i química.

Webs d'interés:La xarxa és una font inesgotable de recursos per poder estudiar matemàtiques. Consulteu aquí el nostre llistat de pàgines que us poden resultar útils per ampliar temari, reforçar conceptes o practicar amb nous exercicis i exemples.

Telèfon: 633 677 636 - Adreça: c/ Jaume II, 35b, 07400 Alcúdia - kalcudoku © 2012